UV A

Informacje i ostrzeżenia

 1. Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego

  NBP i KNF informują, że „waluty” wirtualne:

  • nie są emitowane ani gwarantowane przez bank centralny państwa,
  • nie są pieniądzem, tj. nie są prawnym środkiem płatniczym,
  • nie są walutą,
  • nie mogą być wykorzystane do spłaty zobowiązań podatkowych,
  • nie spełniają kryterium powszechnej akceptowalności w punktach handlowo-usługowych,
  • nie są pieniądzem elektronicznym,
  • nie mieszczą się w zakresie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

  Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego ostrzegają potencjalnych użytkowników przed ryzykiem związanym z „walutami” wirtualnymi (takimi jak m.in. bitcoin, litecoin, ether).

  Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego ostrzegają przed zakupem „walut” wirtualnych i inwestowaniem środków finansowych w „waluty” wirtualne.
  Komunikat Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego
  w sprawie „walut” wirtualnych:

  http://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2017/komunikat-waluty-wirtualne.pdf

  https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=57363&p_id=18

 2. Komisja Nadzoru Finansowego

  W dniu 22 listopada 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała komunikat w sprawie sprzedaży tzw. monet lub tokenów (Initial Token Offerings - ITOs lub Initial Coin Offerings - ICOs), w którym informuje, że dokonywanie inwestycji w tokeny, w ramach ICOs, jest wysoce ryzykowne. Potencjalni nabywcy powinni zdawać sobie sprawę w szczególności z możliwości utraty całości zainwestowanego kapitału oraz możliwego braku ochrony prawnej.

  KNF ostrzega inwestorów, którzy rozważają dokonywanie inwestycji w ICOs, że jest to przestrzeń nieregulowana, podatna na oszustwa lub inne nieprawidłowości – ICOs mogą funkcjonować poza zakresem obowiązywania regulacji odnoszących się do rynku finansowego lub być oferowane bez wymaganego zezwolenia, a w związku z tym, nabywcy mogą być pozbawieni ochrony prawnej. Inwestorzy będą narażeni w szczególności na wysokie ryzyko utraty części lub całości zainwestowanych środków. Większość ICOs dotyczy przedsięwzięć, które są na wczesnym etapie rozwoju, w związku z tym, wiąże się z nimi istotnie wysokie ryzyko niepowodzenia.

  Więcej:
  https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=60178&p_id=18

 3. Generalny Inspektor Informacji Finansowej

  Generalny Inspektor Informacji Finansowej zwraca uwagę na niepokojące zjawisko wykorzystywania obrotu wirtualnymi „walutami”, takimi jak bitcoin (BTC), do działań przestępczych, między innymi w procederze prania pieniędzy. Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) na bieżąco analizuje obszary i czynniki związane z potencjalnym ryzykiem popełniania przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Postępujący w ostatnich latach rozwój wirtualnych „walut”, jest przedmiotem ww. analiz.
  Specjaliści z Ministerstwa Finansów biorą udział w realizacji projektu Grupy EGMONT (organizacja międzynarodowa skupiająca jednostki analityki finansowej), dotyczącym wykorzystywania „walut” wirtualnych do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

  Więcej:
  http://www.mf.gov.pl/pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/komunikaty/-/asset_publisher/8KnM/content/id/2955254

 4. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Zdaniem UOKiK jednym z najistotniejszych zagrożeń dla konsumenta jest wprowadzenie go w błąd co do ryzyk związanych z posługiwaniem się „walutami” wirtualnymi, co wynika zarówno z braku ram prawnych, jak i podmiotu odpowiedzialnego za funkcjonowanie „walut” wirtualnych.

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowanie przeciwko OneLife Network Limited z Belize. Spółka zachęca do kupowania pakietów edukacyjnych OneLife lub OneAcademy, oferując możliwość otrzymywania korzyści materialnych za wprowadzenie innych osób do systemu. Wraz z zakupionym pakietem edukacyjnym konsument otrzymuje żetony. Dzięki nim może nabyć kryptowalutę OneCoin. Pakiety kosztują od 110 euro do 27 500 euro. Każdy z konsumentów, który namówi inne osoby do kupna pakietów edukacyjnych, jest odpowiednio wynagradzany – tworzy się hierarchiczna struktura, w której wypłaty są możliwe, o ile ciągle będą przystępować kolejni uczestnicy.

  UOKiK ostrzega: system, który opracowała spółka OneLife Network, może być piramidą, ponieważ:

  • konsument kupuje pakiet edukacyjny w zamian za możliwość uzyskania korzyści materialnych;
  • korzyści te uzależnione są od wprowadzenia innych osób do systemu prowadzonego przez OneLife Network.

  System promocyjny typu piramida, czyli tzw. piramida finansowa, jest zakazany. Polega na samofinansowaniu się konsumentów w ramach utworzonej grupy. Oznacza to, że uczestnicy systemu wpłacają pieniądze organizatorowi. Muszą także namówić do udziału inne osoby, a te kolejnych chętnych. Piramidy są niekorzystne szczególnie dla tych osób, które przystępują do niej na końcu, ponieważ to one finansują cały system.

  Więcej:
  https://uokik.gov.pl/download.php?plik=20260

 5. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) i Europejski Bank Centralny (EBC)

  W ostatnich latach banki centralne oraz organy nadzoru nad rynkami finansowymi, w tym Europejski Bank Centralny (EBC) i Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), odnosiły się z zaniepokojeniem lub ostrożnością do kwestii „walut” wirtualnych, dostrzegając wiele zagrożeń w ich funkcjonowaniu i rozwoju.

  Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) wydał w 2013 r. „Ostrzeżenie dla konsumentów o „walutach” wirtualnych”, aby zwrócić uwagę na możliwe zagrożenia związane z kupowaniem i posiadaniem „walut” wirtualnych, takich jak bitcoin, oraz obrotem takimi „walutami”.

  Według Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego należy wiedzieć, że z „walutami” wirtualnymi wiążą się zagrożenia, włącznie z utratą pieniędzy. Nie istnieją prawne środki ochrony, które pokryją straty użytkownika w przypadku, gdy platforma, na której wymieniane lub przechowywane są jego „waluty” wirtualne, ulegnie awarii lub zakończy działalność.

  „ Waluty” wirtualne można kupić bezpośrednio od osoby, która je posiada lub skorzystać z platform wymiany kryptowalut. Platformy te z reguły nie są regulowane. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego wskazuje, że w wielu przypadkach platformy wymiany „walut” wirtualnych zaprzestały swojej działalności lub uległy awarii, na przykład wskutek ataku hakerskiego ze strony osób trzecich. EUNB zna przypadki klientów, którzy na zawsze utracili duże kwoty przechowywane na takich platformach.
  Należy mieć świadomość, że platformy wymiany „walut” wirtualnych nie są bankami, które przechowują „walutę” wirtualną na zasadzie depozytu. Jeżeli platforma wymiany utraci pieniądze lub ulegnie awarii, to nie ma szczególnych środków prawnych, na przykład w postaci systemu gwarantowania depozytów, które pokryją straty klientów z tytułu środków przechowywanych na platformie wymiany kryptowalut, nawet jeżeli dana platforma została zarejestrowana w urzędzie krajowym.

  Treść „Ostrzeżenia dla konsumentów o walutach wirtualnych” Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w języku polskim znajduje się pod poniższym linkiem: https://www.eba.europa.eu/documents/10180/598420/EBA_2013_01030000_PL_TRA.pdf

 6. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

  Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) ostrzega inwestorów przed wysokim ryzykiem związanym z ICOs. Inwestorzy powinni być świadomi, że inwestowanie w ICOs obarczone jest ryzykiem całkowitej utraty zainwestowanych środków.

  Więcej:
  https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-829_ico_statement_investors.pdf

  https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-828_ico_statement_firms.pdf